Осигурување од професионална одговорност

Е-пошта Печати PDF

Осигурување од професионална одговорност покрива штети настанати како пропуст и грешка при извршување на  професионална професија, кои може да имаат катастрофални последици на околината како смрт, телесна повреда или здравје и оштетување или уништување на опрема на трети лица, а сето тоа да остави сериозен негативен печат на Вашата кариера.

Со овој вид на осигурување може да обезбедите заштита во случај на граѓанска парница које е покрената од страна на Ваш клиент, заради професионална грешка или матерјална штета која сте ја предизвикале во тек на извршување на Вашата професијакако грешка при опереација, пропуст при составување на нотарски договор, пропуст при вештачење, проектирање и сл.

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ:

 • Осигурувње од одговорност на НОТАРИ
 • Осигурувње од одговорност на ИЗВРШИТЕЛИ
 • Осигурувње од одговорност на АДВОКАТИ
 • Осигурувње од одговорност на СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ
 • Осигурувње од одговорност на ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈА
 • Осигурувње од одговорност на ЛЕКАРИ И ВЕТЕРИНАРИ
 • Осигурувње од одговорност на ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ
 • Осигурувње од одговорност на ДРУШТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА
 • Осигурувње од одговорност на УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ
 • Осигурувње од одговорност на ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ И ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
 • Осигурувње од одговорност на СПОРТИСТИ